اجرای عملیات جوشکاری لوله استنلس 304

شرکت بهسازان پوشش آتروپات در نصب و برپایی لوله حفاظ استنلس استیل 304 دریاچه مصنوعی آباده، تل آسیاب بعنوان مشاور در اجرای این طرح مشارکت نمود. این طرح که در حدود 500 متر می باشد در دور دریاچه می بایست بصورت یک سازه جوشکاری شده اجرا گردد. شرکت بهسازان پوشش به عنوان مشاور در زمینه تامین تجهیزات و مواد مصرفی لازم و اجرای جوشکاری این سازه مشارکت نموده.