مشخصات فنی فیلر

گرید: FM61 & FM60

قطر: 2.4

مارک: اسپشیال متالز

کاربرد: جهت جوشکاری سوپر آلیاژهای همچون مونل 400-R404-K500 و Nikel 200-201 با فرآیند تیگ به ترتیب از فیلرهای FM61 & FM60 استفاده می کنند.

شماره استانداردها: AWS A5.4 – ASME II/partC/SFA-5.14