تاثیر ژل لاوین برای جوشکاری

براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است بکارگیری ژل جوشکاری تیگ تاثیر نامطلبوبی برای خواص مکانیکی فلز جوش فولادهای زنگ نزن نخواهد داشت. در این رابطه شرکت فناور محور بهسازان پوشش آتروپات با بررسی و تحقیقات گسترده نشان داده است که نه تنها این نوع ژلهای جوشکاری باعث تضعیف خواص مکانیکی فلز جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی نمی شود بلکه باعث ارتقاع سلامت جوش نیز می باشد. فلز جوش با استفاده از این ژل خواص مکانیکی مشابه فلز جوش بدون استفاده از ژل را دارد. همچنین براساس آزمایشات انجان شده ژل لاوین خواص ضربه پذیری مطلوب تری در مقایسه با فلز جوشکاری شده بدون ژل را دارا می باشد. شما می توانید در صورت تمایل این محصول را از این شرکت تهیه و ارزیابی نمایید. 

برای خرید و مشخصات بیشتر برروی ژل لاوین کلیک نمایید.