تفاوت زرد جوشکاری، لیحم سخت و جوشکاری اکسی استیلن

در عملیات لحیم سخت از مفتول با نقطه ذوب بالاتر از 450 درجه سانتی گراد استفاده میشود. دمای گرمایش این فرآیند بگونه ای است که فلز پایه ذوب نمی شود. پس از ذوب مفتول فلزی مذاب براساس خاصیت مویینگی یا Capillary در شکاف طراحی شده اتصال نفوذ می نماید. اما در عملیات زردجوشکاری این موضوع کاملا متفاوت می باشد. تفاوت لحیم کاری سخت و زردجوشکاری در نحوه برقراری اتصال می باشد. بر خلاف لحیم کاری سخت در فرآیند زردجوشکاری مفتول فلزی مذاب بدون دخالت و تاثیر خاصیت مویینگی در محل اتصال  رسوب داده می شود.
در ادامه بایستی گفت که عملیات زردجوشکاری با فرآیند اکسی استیلن  نیز متفاوت می باشد. تفاوت این دو عملیات در ذوب شدن و نشدن فلز پایه و امتزاج با مفتول مذاب می باشد. به این صورت که برخلاف فرآیند جوشکاری اکسی استیلن که فلز پایه با مفتول فلزی ممزوج می شود، در فرآیند زردجوشکاری این امکان رخ نمی دهد و فلز مذاب روی سطح فلز پایه  قرار میگیرد.

بطور خلاصه  و کلی در فرایند زرد جوشکاری ذوب فلز پایه و نیروی مویینگی وجود ندارد.

در انتها پیشنهاد می شود دو پودر تنه کار داوین و هیدیکا از جمله محصولات شرکت بهسازان پوشش آتروپات را مشاهده نمایدد. 
در تصور همانطور که مشاهده می شود در فرایند جوشکاری فلز پایه و فلز رسوب داده شده هر دو ممزوج شده اما همانطور که در فرایند زرد جوشکاری مشاهده می شود این عمل انجام نمی شود
نمونه بریزینگ دو قطعه مسی
در لحیم کاری (سخت یا نرم) فلز پر کننده براساس خاصیت مویینگی
درون شکاف اتصال قرار میگیرد

304 316 استنلس استیل استیل الکترود استیل الکترود تنگستن الکترود جوشکاری ترک گرم جوشکاری جوشکاری Co2 جوشکاری آرگون جوشکاری استنلس استیل جوشکاری استیل جوشکاری تیگ جوشکاری ذوبی جوشکاری فولاد جوشکاری میگ مگ حوضچه جوش خواص سایشی راندمان ذوب ریزساختار فلز جوش سایش سیم جوش سیم جوش نانو سیم جوش نانو پوشش سیم نانو پوشش عدد فریت عمق نفوذ جوش فلاکس فعال سطح فلز جوش فولاد زنگ نزن فیلر استنلس فیلر جوشکاری تیگ قلم جوش استیل متالورژی استنلس استیل متالورژی جوش متالورژی جوشکاری مقاومت ضربه پذیری نرخ ذوب پودر تنه کار پوشش نانو ژل جوشکاری تیگ ژل نانو تیگ کاهش هزینه جوشکاری کیفیت جوش