جوشکاری فولاد گرمکار

از جمله سیم های مناسب برای جوشکاری فولادهای گرم کار سیم A267 مطابق بااستاندارد DIN8555 برابر W/MSG3-60-T می باشد. از این سیم برای جوشکاری و ترمیم ابزار گرمکار که عبارتند از قالب ریختگری، حدیدهای فورج سیم و مفتول، تیغه های برش گرم، پرهای گرمکار،میله محور و غلطک نورد میباشند  می توان استفاده نمود. بعلاوه فلز جوش حاصل از این نوع سیم در صورت انتخاب ابزار مناسب براده برداری مانند ابزار تنگستن کاربید می تواند بخوبی براده برداری نمود. سختی فلز جوشکاری شده حاصل از این سیم برروی فولاد گرمکار در حدود 53 تا 58 راکول C میباشد. اما در صورت بکار گیری برروی فولاد ساده کنی عدد سختی به حدود 45 راکول C کاهش پیدا می نماید.

لازم به ذکر است که در صورت جوشکاری با این نوع از سیم برروی فولاد گرم کار بایستی تمهیدات اولیه را فراهم نمود که عبارتند از رعایت دمای 400 درجه سانتی گراد برای عملیات پیش گرم و در صورت لزوم عملیات تنش زدایی در دمای 550 درجه سانی گراد. سپس سرد شدن تا دمای محیط با نرخ سرمایش پایین.