شركت بهسازان پوشش آتروپات در سال 1395 با هدف طراحي، توليد ومشاوره در زمينه فرايند هاي جوشكاري و مواد مصرفي فعاليت خود را شروع كرد. فعاليت شركت پيرامون توليد فلاكس هاي مخصوص جوشكاري براي فرايند تيگ و میگ/مگ شكل گرفته است. وجود خلا دانش فني در اين زمينه باعث شد تا شركت در اين راستا شروع به فعاليت نمايد. بعلاوه شركت بهسازان پوشش آتروپات برای اولین بار موفق به طراحي و توليد فلاكس هاي مخصوص جوشكاري تيگ گرديده است.

سازندگان الکترود و مواد مصرفی جوشکاری برای برآورده شدن اهداف مورد انتظار برای فلز جوش از ترکیبات و آلیاژهای مختلفی استفاده می نمایند. همچنین پوشش الکترود جوشکاری عمده عامل موثر جهت آلیاژ سازی فلز جوش بشمار می آید که هر سازنده به فراخور دانش فنی موجود در کارخانه مبادرت به ساخت آن می نماید. اما این مهم برای دو فرآیند تیگ و میگ/مگ می­بایست بوسیله سیم مصرفی تامین شود. البته آلیاژسازی از طریق سیم از نظر کیفیت و کمیت نمی تواند به خوبی پوشش های الکترود تنظیم و تعدیل شود. بعلاوه قیمت تمام شده محصول افزایش یافته و باعث تحمیل هزینه های زیاد به مصرف کننده می شود.

در همین راستا شرکت بهسازان پوشش آتروپات توانسته آلیاژسازی را برای دو فرایند تیگ و میگ/مگ با استفاده از فلاکس میسر سازد. در این تکنیک جدید، نوع خاصی از مواد که به شکل ژل قابل ارائه می باشد، قبل از عملیات جوشکاری استفاده تا خصوصیات مورد انتظار برای فلز جوشکاری شده برآورده شود. در حال حاضر شرکت 4 محصول برای اهدافی همچون افزایش نرخ ذوب و مقاومت به خوردگی، سایش و جوشکاری غیر مشابه استنلس استیل و کاهش پاشش جوشکاری مگ می باشد را ارائه می­نماید.