شرکت در کنفرانس ملی جوش و بازرسی های غیر مخرب دانشگاه یزد

شرکت در کنفرانس ملی جوش و بازرسی های غیر مخرب دانشگاه اراک

بازدید از شرکت کارا توربین و همکاری با این شرکت

بازدید معاونت پارک علم و فناوری فارس از شرکت بهسازان پوشش آتروپات

شرکت در نمایشگاه دانشگاه آزاد با محوریت اقتصاد مقاومتی

شرکت در نشست تخصصی بهرداری از فناوری های داخلی در حوزه پیشرانه های دریایی

اجرای عملیات جوشکاری لوله استنلس 304

شرکت در دوره کمپ کوچینگ فروش