جوشکاری قطعات گالوانیزه

از جمله معایب جوشکاری قطعات گالوانیزه بوجود آمدن بخارات فلز روی در حین عملیات جوشکاری می­باشد. بخار فلز روی در هنگام جوشکاری باعث انحراف و بی­ثباتی قوس الکتریکی می شود. در اثر بی نظمی قوس الکتریکی معایبی همچون ایجاد حفرات گازی، پاشش مذاب و سوختگی فلز جوش می شود. اما به تازگی مجموعه بزرگ ایساب با ارایه سیم های نسل جدید که از پوشش خاصی برخوردار است مشکلات مطرح شده را مرتفع نموده است. این نوع سیم که از پوشش خاص با فرمول منحصربفرد با نام تجاری Aristo 38 Zn محصول جدید شرکت ایساب می باشد. همچنین در شکل زیر شما می توانید مقایسه دو نوع سیم ER 70S و cored wire  را با این نوع سیم در سه مورد حفرات محبوس گازی، پاشش مذاب و سوختگی جوش مشاهد نمایید.

مقایسه دو سیم ER-70S و Cored Wire با سیم نسل جدید