شرکت در کنفرانس ملی جوش و بازرسی یزد

کنفرانس جوش و بازرسی های غیر مخرب که هر ساله به همت دست های پر توان شرکت ناطران یکتا در دانشگاه ها و مراکز صنعتی برگزار می گردد، گردهمایی بزرگ و مهمی محصوب می شود. این کنفرانس در دی ماه 1395 در دانشگاه یزد برگزار گردید. همچنین شرکت بهسازان پوشش آتروپات با عنوان مقاله بررسي رفتار فلاكس اکسیدی براي جوشكاري فولاد زنگ­نزن 316L توسط فرايند تيگ در این کنفرانس شرکت و مقاله ایشان بصورت حضوری توسط داوران پذیرش گردید.

نمایشگاه جانبی کنفرانس ملی جوش دانشگاه یزد با حضور جناب مهندس ادب آوازه
ارایه مقاله حضوری اکتیو ژل بصورت حضوری توسط جناب مهندس صادقی مدیر عامل شرکت بهسازان پوشش آتروپات