معرفی خدمات شرکت بهسازان پوشش آتروپات

بازسازی و بهسازی قطعات

مقدمه:

مستهلک شدن قطعات در محیط های سرویس کاری که مداوم در معرض سایش هستند از جمله مشکلات پیرامون مصرف کنندگان این نوع قطعات می باشد. محیط های مختلف با توجه به نوع بهربرداری متفاوت می باشد. همین مساله باعث تغییر نحوه تخریب و از بین رفتن قطعه شده و از طرفی به دلیل افزایش طول عمر این قطعات، جنس آن ها را از آلیاژهای خاص تهیه و تولید می نمایند. البته آلیاژی بودن این قطعات به سبب نوع کاربرد و بهربرداری، باعث افزایش قیمت تمام شده آن ها می شود. البته برخی قطعات در هنگام سرویس به دلیل مستهلک شدن نیازمند تعمیر می باشند و بایستی با مجموعه عملیات استاندارد ساخت، بازسازی شوند. بعلاوه تعویض آن ها نیز مقرون بصرفه نمی باشد. به همین دلیل با عملیات بازسازی و بهسازی می توان قطعه مستهلک شدهرا به چرخه سرویس برگرداند و باعث کاهش هزینه مربوط به خرید شد. اما در هنگام بازسازی و نعمیر این قطعات اگر اصول و تمهیدات لازم اتخاذ نگردد و با کار غیراصولی به تعمیر اقدام شود طول عمر مفید قطعات کاهش می یابد. بنابراین لازم است با انتخاب صحیح مواد و تجهیزات نسبت به بازسازی آن اقدام نمود. در همین اساس شرکت بهسازان پوشش آتروپات نسبت به تعمیر و بازسازی این قطعات اقدام نموده و آماده همکاری با ارگان های و کارخانجات مختلف می باشد.

نحوه کار:شرکت

به دلیل وجود متغیرهای موثر و متعدد در نحوه مستهلک شدن قطعات، روند انجام کار براساس شرایط کاری قطعات انجام می شود. نحوه تعمیر و باسازی قطعات براساس مراحل زیر انجام می پذیرد.

بازدید از کارگاه:

در مرحله اول با بررسی کارگاه و مرکز تعمیرات مستقر در شرکت/کارخانه شرایط تعمیرات را در خود محل اصلاح و به واحد تعمیرات انتقال داده می شود. این مرحله شامل بررسی تجهیزات، مواد مصرفی و تکنیک های مورد استفاده برای تعمیرات می باشد.

بررسی تکنیک های مورد استفاده واحد تعمیرات

در هنگام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات قطعات مستهلک شده لازم است تا برخی نکات تکنیکی رعایت شود  چرا که بکارگیری این تمهیدات باعث تغییر در طول عمر مفید قطعه مورد نظر می شود. البته این تکنیک ها و تجربیات عملی با توجه به نوع قطعات و محیط سرویس و فرایند مورد استفاده برای انجام تعمیرات متفاوت می باشد. شرکت بهسازان پوشش آتروپات با توجه به استراتژی بکارگیری تجربیات بدست آمده از کارهای قبلی و همگام با گایدها و هندبوک های مربوط به این صنعت نسبت به تعمیرو بازسازی قطعات می پردازد.

بررسی محیط سرویس

برای انجام عملیات بازسازی و بهسازی قطعات صنعتی، در مرحله اول نسبت به شناخت محیط سرویس کاری قطعه اقدام نموده. سپس با آنالیز محیط و جنس قطعات به مشخص سازی روند اجرایی، تجهیزات لازم، مواد مصرفی وفرایندهای لازم برای تعمیر و بازسازی قطعات اقدام می شود.