معرفی سیم نانو

فرايند ميگ/ مگ از جمله فرايند هاي است كه در آن از سيم هاي قرقره شده استفاده مي شود. در اين فرايند با توجه به نوع فلز پايه سيم مورد نظر انتخاب و بصورت های قرقره، كلاف و درام استفاده مي شود. در حال حاضر بيشتر صنايع كشور كه سازنده سازه و تجهيزات فولادي هستند از اين فرايند بعنوان فرايند جوشكاري استفاده ميکنند. بعلاوه بيشتر حجم كار اين گونه صنايع مربوط به فولادهاي ساده كربني مي باشد كه بايستي از سيم هاي SG2 گريد 6 براي جوشكاري آنها استفاده نمود. سيم هاي كنوني از نوع مسوار بوده و از نظر توليد مشكلات فراواني دارد. از جمله اين مشكلات قيمت و زمان توليد مي باشد. همچنين پوشش مسي روي سيم مي تواند باعث بروز مشكلاتي از جمله پاشش زياد، نوك زدن، عبور غير يكنواخت سيم مي شود كه موجب نارضايتي اپراتور و مصرف كننده مي شود.

اما شركت درسان سيم يزد با بكارگيري تكنولوژي تماما بومي توانسته تا توليد سيم هاي نسل جديد را به نام نانو سيم میسر و مشكلات سيم هاي مسوار را مرتفع نماید. جوشكاري فولاد هاي ساده كربني با فرايند ميگ/ مگ مستلزم استفاده از سيم هاي SG2 گريد 6 را دارد كه برای فولادهاي ساده كربني طراحي شده است. در حالت عادي سيم جوشکاری توسط يك پوشش مسي رنگ یا همان روکش مسی محافظت مي شود. اين پوشش هم خواص خوردگي سيم و هم رسانش را تقويت مي نمايد. اما مشكل عمده اين نوع سيم ها ريزش پوشش مسي، روان نبودن سيم و پاشش مذاب در هنگام جوشكاري ميباشد. همين مشكلات باعث مي شود تا راندمان جوشكاري كاهش يابد. اما در سيم هاي نسل جديد با بكارگيري دانش روز دنيا اين مشكلات برطرف شده و قيمت مناسب آن فضاي رقابت پذيري گسترده اي را فراهم نموده تا جايگزين سيم هاي جديد شود. بعلاوه این نوع سیم طول عمر انبارداری مفید تری نسبت به سیم های روکش مس دارند و نگرانی کمتری برای زنگار سیم در حین انبار دارند. به همين علت پيشنهاد ما به شما مصرف كننده سيم هاي جوشكاري، بكارگيري سيم هاي نانو پوشش مي باشد كه علاوه بر صرفه اقتصادي مشكلات مطرح شده مرتفع می گردد.

میگ مگ جوشکاری Co2
Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

304 316 استنلس استیل استیل الکترود استیل الکترود تنگستن الکترود جوشکاری ترک گرم جوشکاری جوشکاری Co2 جوشکاری آرگون جوشکاری استنلس استیل جوشکاری استیل جوشکاری تیگ جوشکاری ذوبی جوشکاری فولاد جوشکاری میگ مگ حوضچه جوش خواص سایشی راندمان ذوب ریزساختار فلز جوش سایش سیم جوش سیم جوش نانو سیم جوش نانو پوشش سیم نانو پوشش عدد فریت عمق نفوذ جوش فلاکس فعال سطح فلز جوش فولاد زنگ نزن فیلر استنلس فیلر جوشکاری تیگ قلم جوش استیل متالورژی استنلس استیل متالورژی جوش متالورژی جوشکاری مقاومت ضربه پذیری نرخ ذوب پودر تنه کار پوشش نانو ژل جوشکاری تیگ ژل نانو تیگ کاهش هزینه جوشکاری کیفیت جوش