معرفی عیوب جوشکاری LOP & LOF

از جمله عیوب احتمالی در هنگام جوشکاری ذوب ناقص و نفوذ ناقص می باشد. تشکیل عیوب فوق بستگی زیادی به شرایط جوشکاری دارد. همچنین با توجه به نوع فرآیند هر یک از عیوب دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد. عیب ذوب ناقص زمانی رخ می دهد که هندسه ریشه جوش با توجه به نیاز معرفی شده در دستورالعمل جوشکاری برای دست یابی به نفوذ کامل یا CJP از سوی واحد طراحی جوش تامین نگردد. در شکل 1 نمای عیب نفوذ ناقص نشان داده شده است. همانطور که ملاحضه می شود نفوذ فلز جوش در سمت دیگر بصورت ناقص تشکیل شده است. برای بررسی این عیب در صورت دسترسی به ریشه جوش می توان با چشم ردیابی شود اما در صورت عدم دسترسی به ریشه جوش بایستی از ابزار بازرسی کمک گرفت. البته با توجه به معیارهای پذیرش در استاندارد بایستی به بررسی محدوده پذیرش این عیب پرداخته شود تا در صورت لزوم مبادرت به برطرف سازی آن شود.

در شکل 2 نمای از عیب ذوب ناقص نشان داده شده است. ذوب ناقص را می توان به ناپیوستگی بین لایه های فلز جوش و یا عدم امتزاج فلز جوش با فلز پایه معرفی نمود. این عیب می تواند در اثر عدم رعایت نکات و تکنیک های جوشکاری رخ دهد. بعنوان مثال در اثر عدم تمیزکاری صحیح سطح جوشکاری شده با الکترودهای روکش دار و بجا ماندن بقایای سرباره، هنگام جوشکاری مرحله بعد می تواند باعث بروز ذوب ناقص شود. همچنین این عیب در هنگام جوشکاری فلزات فعال مانند آلومینیوم، منیزیم و نیکل رخ دهد. در این موارد در اثر تشکیل لایه اکسیدی، مانع از ذوب در مراحل بعدی جوشکاری می گردد. این عیب نیز بایستی براساس معیارهای معرفی شده در استاندارد به بررسی محدوده پذیرش آن پرداخته و سپس به برطرف سازی آن اقدام شود. این عیب بایستی با ابزار مناسب بازرسی مانند تست التراسونیک ردیابی شود.

اما این عیوب می توانند همزمان در یک فلز جوش وجود داشته باشد. بعنوان مثال در هنگام جوشکای فولادهای زنگ نزن آستنیتی به دلیل حضور غنی عناصر آلیاژی مانند کروم و نیکل حرکت مذاب سخت می گردد. همین عامل باعث بروز چنین عیوبی می شود.

در نهایت بایستی نکات تکنیکی لازم برای به حداقل رساندن این عیوب را در نظر داشت تا از تعمیرات بعدی که مستلزم هزینه می باشد جلوگیری بعمل آید. در سال های اخیر بکار گیری تکنیک های زیادی برای جلوگیری از این عیب معرفی شده است. از جمله این تکنیک ها استفاده از ژل اکتیو تیگ می باشد. شما می توانید با استفاده از اکتیو ژل جوشکاری لاوین و ونوش از بروز عیوبی همچون نفوذ ناقص و ذوب ناقص برای جوشکاری قطعات استنلس استیل جلوگیری نمایید.

 

 

304 316 استنلس استیل استیل الکترود استیل الکترود تنگستن الکترود جوشکاری ترک گرم جوشکاری جوشکاری Co2 جوشکاری آرگون جوشکاری استنلس استیل جوشکاری استیل جوشکاری تیگ جوشکاری ذوبی جوشکاری فولاد جوشکاری میگ مگ حوضچه جوش خواص سایشی راندمان ذوب ریزساختار فلز جوش سایش سیم جوش سیم جوش نانو سیم جوش نانو پوشش سیم نانو پوشش عدد فریت عمق نفوذ جوش فلاکس فعال سطح فلز جوش فولاد زنگ نزن فیلر استنلس فیلر جوشکاری تیگ قلم جوش استیل متالورژی استنلس استیل متالورژی جوش متالورژی جوشکاری مقاومت ضربه پذیری نرخ ذوب پودر تنه کار پوشش نانو ژل جوشکاری تیگ ژل نانو تیگ کاهش هزینه جوشکاری کیفیت جوش