نکات فنی اولیه لحیم سخت آلومینیوم

زرد جوشکاری
فرآیند لحیم سخت جهت جوشکاری ضخامت های 0.8 الی 1.6 میلی متر آلومینیوم مناسب می باشد. چرا که پرت حرارتی در این نوع فلز بشدت بالا می باشد. این نوع فرایند در مواردی که قطعات معدود، کارگاه کوچک و یا دسترسی به نیروی برق میسر نباشد بکار می رود.
آلومینیوم
در این فرآیند بیشتر از گاز سوختنی اکسی استیلن استفاده می شود. اما در برخی موارد از گاز هیدروژن، پروپان و یا بوتان نیز استفاده می نمایند. شعله مناسب برای این عملیات خنثی یا قدری احیایی می باشد.
زرد جوشکاری
طرح اتصال با توجه به ضخامت قطعه می تواند متفاوت طراحی شود. در مورد ضخامت های کمتر از 6 میلی متر می توان لبه قطعات را خم نمود و سپس بدون نیاز به فیلر متال عملیات جوشکاری را دنبال نمود. غالبا از طرح اتصال لب روی هم به دلیل حبث سرباره در نواحی شکاف، کتر استفاده می شود. در صورت ناگزیر بودن استفاده از طرح لبه روی هم می بایست تمام شکافهای اتصال مسدود شود تا مانع از واکنش بقایای بجامانده از پودر تنه کار با رطوبت محیط شد. چراکه باعث ایجاد خوردگی شدید در موضع اتصال می شوند.
اغلب برای انتخاب مفتول پرکننده آلومینیوم به آلیاژ پایه بایستی دقت نمود تا از وقوع عیوبی همچون ترک جلوگیری شود. معمولا مفتول های 4 الی 6 درصد سیلیس، برای آلیاژهای آلومینیوم- مس بکار میرود. دلیل این انتخاب دامنه کوتاه انجمادی در این نوع فیلر می باشد. در مواردی که آلیاژ پایه از ترکیب آلومینیوم و منیزیم باشد بایستی از فیلر با گرید بالاتر منیزیم استفاده نمود.
فیلر آلومینیوم
به دلیل انبساط حرارتی زیاد آلومینیوم اعوجاج شدید در هنگام عملیات جوشکاری رخ می­دهد. بنابراین می­بایستی از فیکسچر جهت نگهداشتن و جلوگیری از این مورد استفاده نمود. البته باید به این نکته توجه نمود که به دلیل نرم شدن حین حرارت دادن آلومینیوم فیکسچر به درون آلومینیوم فرو نرود. این مورد نیازمند توجه به مقدار سفت کردن فیکسچر است.
از شما دعوت می شود تا از محصولات مرتبط با لحیم سخت رامشاهد فرمایید.