چکیده مقالات اکتیو تیگ

بررسي رفتار فلاكس اکسیدی براي جوشكاري فولاد زنگ­نزن L316 توسط فرايند تیگ

تهیه شده در مرکز تحقیقاتی شرک بهسازان پوشش آتروپات

جهت ساخت یک سازه جوشکاری نیاز است تا برای افزایش کیفیت و نرخ رسوب فلز جوش، عمق نفوذ کنترل گردد. همچنین در صنایع مهم که عمق نفوذ، مهره جوش و خصوصیات متالورژیکی از حساسیت بالایی برخوردار است از فرایند جوشکاری قوس تنگستن بطور چشمگیری استفاده می­شود. اما در مقایسه با دیگر فرایندهای که از قوس الکتریکی جهت جوشکاری استفاده می­کنند، فرایند جوشکاری تیگ به دلیل عمق نفوذ کم قابلیت محدودی در جوشکاری مقاطع ضخیم دارد (حداکثر تا ضخامت 2 میلی­متر برای فولادهای زنگ­نزن) که بهروری فرایند جوشکاری تیگ را بشدت کاهش می­دهد. روش استفاد از فلاکس فعال سطح امکان عبور از محدوده ضخامتی برای فرایند جوشکاری تیگ را بوجود می­آورد. بنابراین در این پژوهش به بررسی مشخصات ظاهر سطحی، شکل هندسی، سختی، حجم فریت و خصوصیات متالورژیکی بدست آمده از سه نوع فلاکس SiO2، TiO2 و ZnO برروی فولاد زنگ­نزن Cr17- Ni10- Mo2 با ضخامت 5 میلی متر می­پردازد. جوشکاری با فرایند تیگ تحت شرایط یکسان نشان داد که جوشکاری تیگ با فلاکس های TiO2 و SiO2 به ترتیب باعث افزایش عمق نفوذ 2 و 2.5 برابری فلز جوش می­شوند. این درحالی است که فلاکس ZnO اثر منفی بر روی عمق نفوذ و پهنای فلز جوش در مقایسه با روش مرسوم تیگ خواهد داشت. استفاده از فلاکس های SiO2 و TiO2 باعث کاهش حرارت ورودی و افزایش حجم فاز فریت می­گردد. همچنین ریزساختار و سختی فلز جوش با و بدون فلاکس تفاوت محسوسی ندارد.


گواهی ارایه مقاله در شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

304 316 استنلس استیل استیل الکترود استیل الکترود تنگستن الکترود جوشکاری ترک گرم جوشکاری جوشکاری Co2 جوشکاری آرگون جوشکاری استنلس استیل جوشکاری استیل جوشکاری تیگ جوشکاری ذوبی جوشکاری فولاد جوشکاری میگ مگ حوضچه جوش خواص سایشی راندمان ذوب ریزساختار فلز جوش سایش سیم جوش سیم جوش نانو سیم جوش نانو پوشش سیم نانو پوشش عدد فریت عمق نفوذ جوش فلاکس فعال سطح فلز جوش فولاد زنگ نزن فیلر استنلس فیلر جوشکاری تیگ قلم جوش استیل متالورژی استنلس استیل متالورژی جوش متالورژی جوشکاری مقاومت ضربه پذیری نرخ ذوب پودر تنه کار پوشش نانو ژل جوشکاری تیگ ژل نانو تیگ کاهش هزینه جوشکاری کیفیت جوش