الکترود آلومینیوم 4043 نور

مشخصات فنی محصول قطر: 3.25 میلی متر      طول: 350 میلی متری   بسته بندی: 2.5  کیلویی مارک:  آلومینیوم نور     گرید: 4043 مشخصات فنی جوشکاری مناسب جهت جوشکاری با جریان DC+-.  جوشکاری در حالت تخت انجام شود. محل جوشکاری عاری از کثیفی و چربی باشد. به دلیل ایجاد شک حرارتی قطعه آلومینیومی پیش گرم با درجه حرارت مناسب توصیه می شود. کاربرد:  الکترودهای آلومینیومی برای جوشکاری قطعات حجیم آلومینیومی استفاده…