تفاوت زرد جوشکاری، لیحم سخت و جوشکاری اکسی استیلن

در عملیات لحیم سخت از مفتول با نقطه ذوب بالاتر از 450 درجه سانتی گراد استفاده میشود. دمای گرمایش این فرآیند بگونه ای است که فلز پایه ذوب نمی شود. پس از ذوب مفتول فلزی مذاب براساس خاصیت مویینگی یا Capillary در شکاف طراحی شده اتصال نفوذ می نماید. اما در عملیات زردجوشکاری این موضوع کاملا متفاوت می باشد. تفاوت لحیم کاری سخت و زردجوشکاری در نحوه برقراری اتصال می…

الکترود آلومینیوم 4043 مستر گریشام

مشخصات فنی محصول قطر: 3 میلی متر      طول: 350 میلی متری    بسته بندی:5 کیلویی مارک: مسترگریشام       گرید: 4043 مشخصات جوشکاری  کاربرد:  الکترودهای آلومینیومی برای جوشکاری قطعات حجیم آلومینیومی استفاده می شود. پوشش این نوع الکترود از مواد آلکیدی و فلورایدی می باشد که باعث محافطت حوضچه جوش از اتمسفر محیط می گردد.  همچنین شما می توانید با مراجعه به فرم تماس این محصول را خرید نمایید.