الکترود آلومینیوم 4043 مستر گریشام

مشخصات فنی محصول قطر: 3 میلی متر      طول: 350 میلی متری    بسته بندی:5 کیلویی مارک: مسترگریشام       گرید: 4043 مشخصات جوشکاری  کاربرد:  الکترودهای آلومینیومی برای جوشکاری قطعات حجیم آلومینیومی استفاده می شود. پوشش این نوع الکترود از مواد آلکیدی و فلورایدی می باشد که باعث محافطت حوضچه جوش از اتمسفر محیط می گردد.  همچنین شما می توانید با مراجعه به فرم تماس این محصول را خرید نمایید.