خدمات پوشش دهی به روش جوشکاری

مشخصات فنی محصول قطر: 2.5 و 4    طول: 350 میلی متر        بسته بندی: 4 کیلویی  مارک: آما         مشخصات جوشکاری: جریان مناسب جوشکاری: DC-        مناسبترین حالت جوشکاری تخت تمهیدات قبل از جوشکاری: برای افزایش نرخ رسوب، الکترود قبل از جوشکاری مطابق با دستورالعمل سازنده پخت شود. جهت جوشکاری قطعات فولادی تکنیک جوشکاری منقطع بکار گرفته شود. حداکثر طول جوشکاری 5 سانتی…