بازدید از شرکت کارا توربین

در بازدیدی که از مجموعه کارگاه های شرکت کارا توربین در تاریخ 19 مرداد بعمل آمد جناب مهندس صادقی مدیر عامل شرکت بهسازان پوشش آتروپات بهراه هیت عالی رتبه از پارک علم و فناوری شیرازبا دستاورد های این شرکت که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بود آشنا شدند. این بازدید با حصور معاونت پارک علم و فناوری فارس به انجام رسید. همچنین در حاشیه این بازدید تفاهم های همکاری…