تغییر رنگ فلز جوش استنلس استیل

Oxidation of the root bead and adjacent HAZ during welding of stainless steels is commonly called heat-tint. A chromium-rich scale is formed, which is typically not very protective, and the stainless steel surface becomes chromium-depleted: these effects may impair the corrosion resistance of stainless steel welds. Tests performed in various corrosive environments have shown that susceptibility to pitting and crevice corrosion is greater when the surface is heat-tinted, and the…

ژل پاک کننده استنلس استیل

آتروسل استیل از جمله فلزات مقاوم به خوردگی محیطی می باشد. این فلز در بیشتر صنایع و لوازم بکار می رود. از جمله کاربردهای این فلز وسایل آشپزخانه- ماشین آلات- خطوط تولید- صنایع نفت گاز پتروشیمی و پزشکی را می توان نام برد. اما این فلز در اثر قرار گرفتن در مجاورت حرارت و تماس با اتمسفر دچار تغییر رنگ و کبودی می شود. این کبودی بخصوص در مواردی که…