زرد جوشکاری

نکات فنی اولیه لحیم سخت آلومینیوم

فرآیند لحیم سخت جهت جوشکاری ضخامت های 0.8 الی 1.6 میلی متر آلومینیوم مناسب می باشد. چرا که پرت حرارتی در این نوع فلز بشدت بالا می باشد. این نوع فرایند در مواردی که قطعات معدود، کارگاه کوچک و یا دسترسی به نیروی برق میسر نباشد بکار می رود. در این فرآیند بیشتر از گاز سوختنی اکسی استیلن استفاده می شود. اما در برخی موارد از گاز هیدروژن، پروپان و…

پودر تنه کار آلومینیوم، فولاد و نقره

مقدمه یکی از فرایند های اتصال دهی عملیات زرد جوشکاری می باشد که با فرآیندهای مختلفی انجام می پذیرد. در عملیات زرد جوشکای فلزات آهنی و غیرآهنی از نوع خاصی از روانسازها یا همان تنه کار استفاده می شود. این مواد کمک می کنند عملیات جوشکاری با سهولت انجام پذیرد. به معنای دیگر بکارگیری این مواد باعث حذف آلودگی سطحی در مسیر جوشکای می شود. بعلاوه تنه کار به جریان…