زرد جوشکاری

نکات فنی اولیه لحیم سخت آلومینیوم

فرآیند لحیم سخت جهت جوشکاری ضخامت های 0.8 الی 1.6 میلی متر آلومینیوم مناسب می باشد. چرا که پرت حرارتی در این نوع فلز بشدت بالا می باشد. این نوع فرایند در مواردی که قطعات معدود، کارگاه کوچک و یا دسترسی به نیروی برق میسر نباشد بکار می رود. در این فرآیند بیشتر از گاز سوختنی اکسی استیلن استفاده می شود. اما در برخی موارد از گاز هیدروژن، پروپان و…

تفاوت زرد جوشکاری، لیحم سخت و جوشکاری اکسی استیلن

در عملیات لحیم سخت از مفتول با نقطه ذوب بالاتر از 450 درجه سانتی گراد استفاده میشود. دمای گرمایش این فرآیند بگونه ای است که فلز پایه ذوب نمی شود. پس از ذوب مفتول فلزی مذاب براساس خاصیت مویینگی یا Capillary در شکاف طراحی شده اتصال نفوذ می نماید. اما در عملیات زردجوشکاری این موضوع کاملا متفاوت می باشد. تفاوت لحیم کاری سخت و زردجوشکاری در نحوه برقراری اتصال می…