الکترود آلومینیوم 4043 مستر گریشام

مشخصات فنی محصول قطر: 3 میلی متر      طول: 350 میلی متری    بسته بندی:5 کیلویی مارک: مسترگریشام       گرید: 4043 مشخصات جوشکاری  کاربرد:  الکترودهای آلومینیومی برای جوشکاری قطعات حجیم آلومینیومی استفاده می شود. پوشش این نوع الکترود از مواد آلکیدی و فلورایدی می باشد که باعث محافطت حوضچه جوش از اتمسفر محیط می گردد.  همچنین شما می توانید با مراجعه به فرم تماس این محصول را خرید نمایید.

الکترود آلومینیوم 4043 نور

مشخصات فنی محصول قطر: 3.25 میلی متر      طول: 350 میلی متری   بسته بندی: 2.5  کیلویی مارک:  آلومینیوم نور     گرید: 4043 مشخصات فنی جوشکاری مناسب جهت جوشکاری با جریان DC+-.  جوشکاری در حالت تخت انجام شود. محل جوشکاری عاری از کثیفی و چربی باشد. به دلیل ایجاد شک حرارتی قطعه آلومینیومی پیش گرم با درجه حرارت مناسب توصیه می شود. کاربرد:  الکترودهای آلومینیومی برای جوشکاری قطعات حجیم آلومینیومی استفاده…