فیلرهای پایه نیکل ERNi-1 & ERNiCu-7

فلزات پایه نیکل کاربرد گسترده ای در صنایعی همچون هوا فضا، نفت و گاز و توربین های تولید برق دارند. لذا جهت جوشکاریی بایستی از مواد مصرفی مناسب برای عملیات جوشکاری ( اتصال دهی و پوشش دهی) آن ها استفاده نمود. از جمله این مواد می توان به دو نوع FM60 & FM61 ساخت شرکت آمریکایی اسپشیال متالز آمریکا می باشد اشاره نمود. که در زیر به آنها پرداخته می…