نشست تخصصی بهرداری از فناوری های داخلی در حوزه پیشرانه های دریایی

در این نشست که با حضور 50 شرکت فعال در حوضه دریایی در تاریخ 8 بهمن ماه 97 برگزار گردید سازمان صنایع دریایی با حضور سردار امیر امیری به بررسی توانمندی های شرکت های دانش بنیان در این حوزه پرداختند. همچنین ایشان از غرفه شرکت بهسازان پوشش آتروپات دیدن بعمل آوردند که محصولات ژل جوشکاری یونیک تیگ این شرکت مورد استقبال سازمان صنایع دریایی واقع شد.