مشکالت رایج در جوشکاری چدن

مشکالت رایج در جوشکاری چدن ایجاد ساختارهای ترد در منطقه مجاور جوش :بطورکلی در جوشکاری چدنها فلز پایه تحت گرمایش و سرمایش بسیار شدیدی قرارگرفته و این امر منجر به رسوب کاربید آهن به منطقه خط ذوب می گردد و این منطقه ساختاری مشابه با چدن سفید می یابد. همچنین در منطقه تحت تاثیر حرارت نیز شاهد ایجاد فاز مارتنزیت هستیم. تنش ناشی از حرارت جوشکاری :با مطالعه بر روی…

الکترود مخصوص چدن اعتماد یزد

مشخصات فنی محصول قطر: 3.25      طول: 350 میلی متر        بسته بندی:1 کیلویی وک-پک( بدون هوا) مارک: الکترود اعتماد یزد            مشخصات فنی جوشکاری جریان مناسب جوشکاری: DC-        مناسبترین حالت جوشکاری تخت کاربرد: مناسب جهت عملیات پوشش دهی. جوشکاری قطعات چدنی. قابلیت تراشکاری مناسب  تمهیدات قبل از جوشکاری: بهتر است الکترود قبل از جوشکاری پخت شود. جهت جوشکاری قطعات…