شرکت در کنفرانس ملی جوش و بازرسی های غیر مخرب دانشگاه اراک

حضور شرکت بهسازان پوشش آتروپات در کنفرانس جوش و بازرس های غیر مخرب به میزبانی دانشگاه اراک. در این کنفرانس دو مقاله از سوی شرکت ارایه گردید. دو مقاله ارایه شده در ارتباط با تکنیک جدید اکتیو تیگ بوده و از محصولات این شرکت در جهت تحقیقات آکادمیک استفاده شده است. همچنین در حاشیه برگزاری کنفرانس از ثبت اختراع مربوط به این دستاورد علمی رونمایی گردید. بعلاوه این محصول مورد…